Převíjecí zařízení:

 

Převíjecí zařízení slouží pro převíjení navinutelných materiálů, zejména elektrických a sdělovacích kabelů, vodičů, AlFe lan a podobných materiálů z nosiče - cívky ( bubnu ) na jiný nosič - cívku ( buben ), nebo do smotků ( kruhováním ). U malých převíjecích zařízení se jedná o převíjení ze smotků na smotek ( kruhováním ). V sortimentu se jedná o řadu od nejmenších převíjecích strojů až po největší o nosnosti 5 tun splňující požadavky na převíjení kabelů typu E-A2X2Y (A-NA2X2Y2) do velikosti 4 x 185 SE. Při převíjení lze současně měřit délku převíjeného materiálu, určovat množství navinutého materiálu a dle potřeby automaticky ukládat převíjený materiál na cívku nebo do smotků. Převíjecí zařízení respektují technické podmínky výrobců materiálů.

Zařízení umožňuje rychlé a bezpečné uchopení nosiče s materiálem určeným pro převinutí, převíjení na prázdný nosič, spolehlivé změření převíjeného materiálu pomocí stanoveného měřidla určeného pro obchodní styk a oddělení převíjeného materiálu od zásobního nosiče. Manipulace s nosiči převíjených materiálů je jednoduchá a rychlá.

Převíjecí zařízení jsou opatřeny výklopnými držáky, které protisměrným pohybem svírají a zvedají nosiče materiálu do pracovní polohy. Zavedení převíjeného materiálu přes měřidla na prázdný nosič nebo kruhovací cívku se děje ručně. Vlastní převíjení je automatické. Na přání zákazníka lze vřadit do systému elektricky ovládané dělící zařízení na dělení převíjeného materiálu.

Převíjecí zařízení jsou vyráběna jako stacionální, přenosná nebo pojízdná. U větších typů převíjecích zařízení je použita elektricky ovládaná malá hydraulická jednotka.

Převíjecí zařízení přizpůsobujeme stavební, výkonnostní i technologické potřebě zákazníka. Převíjecí zařízení upravujeme tak, aby vyhovovalo zavedeným zvyklostem manipulace materiálů u zákazníka.